Cao Văn Khánh

  

+ Điểm đầu: Cầu Bồn Trì

+ Điểm cuối: Giáp ranh giới phường Hương Long

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Sinh năm 1917, mất năm 1980, sinh tại Huế, tham gia quân đội năm 1945. Nguyên là Sư đoàn trưởng 312 trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Là một người thanm gia cách mạng, giữ chức vụ quan trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, từng là Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương cao quý.

 Bản in]