Kim Phụng

  

+ Điểm đầu: Ngã 3 đường tránh Huế (phường Tứ Hạ)

+ Điểm cuối: Giáp Cầu Tuần

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Là ngọn núi cao ở Hương Trà, có hình dáng cánh chim phượng, được xem là núi chúa của Huế. Núi Kim Phụng được triều đình nhà Nguyễn cho khắc hình vào Cửu Đỉnh.

 Bản in]