Hồ Văn Tứ

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ 1 A

Điểm cuối: Giao với đường Tiểu khu 1

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Sinh năm 1940, mất năm 1969, quê  xã Hương văn, huyện Hương Trà .Tham gia cách mạng năm 13 tuổi  Từng là Bí thư chi bộ-Đội trưởng công tác vũ trang, đội phó đội biệt động Hương Trà và Huế.  Hy sinh năm 1969, được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

 Bản in]