Khe Trái

  

+ Điểm đầu: Tổ dân phố 8

+ Điểm cuối: Núi Cây Mao

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Là một địa danh nổi tiếng ở phường Hương Vân, thị xã Hương Trà. Đây là địa điểm, chiến khu hoạt động của cách mạng nước ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Khu vực Khe Trái được chọn để xây dựng địa đạo Khu uỷ Trị Thiên Huế. Ngày nay, địa danh Khe Trái gắn liền với địa đạo Khu ủy Trị Thiên, di tích lịch sử được xếp hạng cấp Quốc gia.

 Bản in]