Hoàng Trung (Đặng Huy Trứ)

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ 1 A

Điểm cuối: Giáp với cầu Tứ Phú

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Sinh năm 1825, mất năm 1874, quê làng Thanh Lương - Hương Trà, Đại thần Triều Nguyễn, nổi tiếng là nhà canh tân, tác giả nhiều tác phẩm văn học. Ông được xem là ông Tổ của nghề nhiếp ảnh Việt Nam.

 Bản in]