Đinh Nhật Dân

  

+ Điểm đầu: Ngã 3 đường vào nhà máy Thủy điện Hương Điền

+ Điểm cuối: Giáp đường liên thôn Sơn Công - Lại Bằng

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Sinh năm 1836, mất năm 1887, quê ở Nghệ An.Ông đậu Cử nhân năm 1870, làm quan đến chức Phủ Thừa phủ Thừa Thiên. Năm 1873, ông giữ chức Hải Phòng Tham biện ở cửa biển Thuận An và đã dũng cảm kháng cự với Pháp. Năm 1885, vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương, Ông cùng Nguyễn Xuân Ôn khởi nghĩa, được phong làm Hồng Lô Tự Thiếu khanh, giữ chức Tham Biện Nghệ Tĩnh Sự vụ, Ông chiến đấu suốt 13 năm, bị bệnh mất trong quân ngũ.

 Bản in]