Kim Trà

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Tỉnh lộ 16 (Km 01-200)

Điểm cuối: Giao với Quốc lộ 1 A (Km 810)

2. Địa danh gắn liền với con đường: Tên cũ của huyện Hương Trà

 Bản in]