Bồn Trì

  

+ Điểm đầu: Đường tránh Huế

+ Điểm cuối: Đình làng Bồn Trì

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Tên làng thuộc phường Hương An, thị xã Hương Trà, được thành lập cách đây gần 500 năm. Buổi đầu, làng có tên là Bồn Chương, là 1 trong 60 làng của huyện Bồ Đài, rồi đến huyện Kim Trà, ngày nay là thị xã Hương Trà. Từ khi thành lập đến nay, nhân dân làng Bồn Trì luôn chăm chỉ làm ăn, có truyền thống yêu nước, đấu tranh anh dũng, đoàn kết thương yêu nhau như ruột thịt. Đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, nhân dân làng Bồn Trì đã đóng góp thành tích to lớn, góp phần lập nên danh hiệu anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân mà Nhà nước trao tặng cho phường Hương An.

 Bản in]