Đinh Bộ Lĩnh

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ 1 A

Điểm cuối: Ngõ phố 13

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Sinh năm 925,mất năm 979 - Ông là thuỷ tổ nhà Đinh. Bộ Lĩnh là tước quan của Sứ quân Trần Lãm phong cho. Năm 968 ông lên ngôi vua, tôn hiệu là Đại Thắng Minh, đặt hiệu nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư.

 Bản in]