Bùi Công Trừng

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ 1 A

Điểm cuối: Ngõ phố 14

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Sinh năm 1905, mất năm 1986, Triều Sơn Trung, Hương Toàn, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1924. Trong kháng chiến chống Pháp làm Thứ trưởng Bộ kinh tế, sau năm 1954, là Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, được bầu vào BCH TW Đảng.

 Bản in]