Thương mại – dịch vụ, du lịch
  

THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ, DU LỊCH

 

NĂM

CHỈ TIÊU

2011

2012

2013

2014

2015

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ (triệu đồng)

13.570.367

16.636.335

18.757.134

20.485.998

22.387.662

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống theo giá hiện hành (triệu đồng)

3.141.631

3.664.682

4.264.968

4.694.885

4.926.484

Trị giá hàng hóa xuất khẩu (triệu USD)

380.432

469.022

545.424

634.499

657.190

Trị giá hàng hóa nhập khẩu (triệu USD)

255.594

336.005

391.652

401.652

391.022

Doanh thu du lịch của các cơ sở lưu trú (triệu đồng)

1.002.990

1.120.095

1.307.397

1.417.494

1.338.719

Tổng lượt khách du lịch lưu trú

1.574.375

1.739.292

1.771.592


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]