CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU ƯỚC ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2018

(Theo báo cáo số 264 /BC-UBND ngày 06/12/2017)

 

Stt

Chỉ tiêu chủ yếu

Ước TH năm 2018

I

Kinh tế

 

1

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) (%)

7,5-8,0

 

Tr.đó: - Nông - Lâm - Ngư nghiệp (%)

2,23

 

- Công nghiệp - Xây dựng (%)

8,5

 

- Dịch vụ (%)

8,6

 

- Thuế sản phẩm (%)

3,98

2

Tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người (USD)

1.750

3

Giá trị xuất khẩu hàng hoá(triệu USD)

920, tăng 15%

4

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (Tỷ đồng)

20.000

5

Thu ngân sách Nhà nước (Tỷ đồng)

6.830, tăng 1%

II

Xã hội

 

6

Giảm tỷ suất sinh (‰)

0,2

 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰)

10,8

7

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng:

- Theo cân nặng (%)

- Theo chiều cao (%)

 

7,6

10,4

 

Tỷlệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (%)

95

 

Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia bậc mầm non, phổ thông đạt (%)

57,17

8

Tỷ lệ hộ nghèo giảm (%)

1,06%

(còn 5%)

9

Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề (%)

62

10

Tạo việc làm mới (nghìn người)

16

III

Môi trường

 

11

Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch (%)

80

12

Độ che phủ rừng (%)

57,0

13

Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom (%)

96