CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2024/TT-UBDT
Ngày ban hành:
15/03/2024
Người ký:
Hầu A Lềnh
Trích yếu:
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực công tác dân tộc
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/05/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác