CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
1235 /UBND-TC
Ngày ban hành:
02/02/2024
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
V/v triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Các văn bản khác