CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
48/QĐ-TTCP
Ngày ban hành:
06/02/2018
Người ký:
Lê Minh Khái
Trích yếu:
V/v công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác