PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Quảng Điền: Hiện nay, trên địa bàn huyện Quảng Điền có 70 trạm thu phát sóng (BTS) sau các đợt mưa, bão kéo dài khiến trạm thu phát sóng (BTS) bị hư hỏng, xuống cấp rất nhiều, có một số trạm không còn sử dụng và các trạm đó nằrn trong khu vực đông dân cư nên môi mùa mưa, bão gây nguy hiểm cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các nhà mạng quản lý các trạm BTS khắc phục những hư hỏng, xuống cấp, đồng thời có một số trạm BTS không còn sử dụng yêu cầu các nhà mạng tháo dỡ và có phương án di chuyển các trạm BTS ra khỏi khu dân cư để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
14/07/2021

Trả lời:

Về vấn đề này, hàng năm, UBND huyện Quảng Điền đã thành lập đoàn kiểm tra chất lượng các trạm BTS trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện và đã báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng).

UBND huyện Quảng Điền đã chỉ đạo các nhà mạng thường xuyên duy tu, bảo dưỡng chất lượng công trình các trạm BTS; yêu cầu các nhà mạng phải thuê đơn vị tư vấn có đầy đủ năng lực để tiến hành kiểm định chất lượng các trạm BTS theo định kỳ 5 năm/lần/trạm BTS; chỉ đạo các nhà mạng ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án di dời người dân sống lân cận các trạm BTS trước khi có thiên tai xảy ra.

Để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và kiến nghị của các hộ dân sống xung quanh các trạm BTS trên địa bàn huyện, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Quảng Điền phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với nhà mạng có kiến nghị phản ánh của các hộ dân sống xung quanh trạm, cụ thể:

- Đã yêu cầu nhà mạng Viettel Thừa Thiên Huế hạ độ cao cột anten tại Đài truyền thanh huyện từ độ cao 60m về 42m. Đến nay, Viettel Thừa Thiên Huế đã thực hiện xong việc hạ độ cao cột anten.

- Đã yêu cầu nhà mạng Viettel Thừa Thiên Huế hạ độ cao cột anten tại xóm 9, thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước từ độ cao 42m về 36m, đồng thời giảm một số thiết bị trên cột anten. Yêu cầu thực hiện trước Quý III/2021.

(Theo báo cáo 242/BC-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh)

<< < 1 2 3 4 > >>