PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri kiệt 16, thôn Công Lương, xã Thủy Vân kiến nghị, hiện nay, một số hộ dân nằm trong khu quy hoạch hành lang cây xanh dọc tuyến đường Thủy Dương - Thuận An và các tuyến đường gom của khu đô thị mới An Vân Dương. Quy hoạch chưa xác định thời gian thực hiện, bên cạnh đó, có các quy định hạn chế các quyền về sử dụng đất đai của người dân trong khu quy hoạch làm ảnh hưởng đến việc làm nhà, tách thửa cho các con để ổn định cuộc sống... Đề nghị tỉnh có kế hoạch sớm triển khai thực hiện các quy hoạch hoặc sửa đổi, điều chỉnh các quy định tạo thuận lợi cho người dân đảm bảo cuộc sống và thực hiện các quyền lợi về đất đai.
14/07/2021

Trả lời:

Về vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư để rà soát, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu B - Đô thị mới An Vân Dương. Theo đó, quá trình lập quy hoạch điều chỉnh sẽ lưu ý hạn chế tối đa việc ảnh hưởng các khu vực dân cư dày đặc nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân.

Đồng thời, hiện nay Tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban rà soát, đề xuất việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 các khu vực đất cây xanh cách ly để có cơ sở khoanh vùng các khu vực đông dân cư, có giải pháp xử lý phù hợp.

(Theo báo cáo 242/BC-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh)

<< < 1 2 3 4 > >>