PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thành phố Huế: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế là chủ đầu tư công trình cầu Vân Dương nhưng hiện nay việc thi công cầu Vân Dương đang còn dang dở, năng lực nhà thầu thi công quá kém ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đề nghị tỉnh không nên chọn những nhà thầu thiếu năng lực thi công và cho biết thời gian lúc nào thi công tiếp tục, thời gian hoàn thành cầu Vân Dương.
14/07/2021

Trả lời:

Cầu Vân Dương được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 31/10/2016, với thời gian thực hiện dự án là 3 năm kể từ ngày khởi công (Tháng 5/2018), do nhà thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế thực hiện.

Quá trình triển khai giai đoạn 1 dự án, khi đã thi công xong một nửa móng cọc mố M1 và các phần việc có mặt bằng, thì Nhà thầu không thể tiếp tục thi công móng cọc mố M2 do vướng mặt bằng (còn 01 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, bố trí tái định cư); do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Huế làm việc để giải quyết dứt điểm vướng mắc này, bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ; đồng thời ban hành Quyết định 1214/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án đến hết năm 2022 vì lý do khách quan nêu trên.

(Theo báo cáo 242/BC-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh)

<< < 1 2 3 4 > >>