PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Vang: Tuyến đường Tỉnh lộ 10A từ xã Phú Mỹ đến xã Vinh Hà đã bị hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đặc biệt do ảnh hưởng của các cơn bão, lũ lụt cuối năm 2020 đã làm xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, vấn đề này, cử tri đã kiến nghị nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được thực hiện. Kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.
14/07/2021

Trả lời:

Về vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khắc phục một số đoạn hư hỏng nặng và vá ổ gà trên toàn tuyến nên tuyến đường tương đối êm thuận. Ngoài ra, dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 10A đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của Tỉnh giai đoạn 2021-2025 với tên gọi đường Tây phá Tam Giang – Cầu Hai. Dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025.

(Theo báo cáo 242/BC-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh)

<< < 1 2 3 4 > >>