PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Lộc: Tình trạng lấn chiếm diện tích mặt nước của bà con nhân dân xã Vinh Hà trên đầm phá Tam Giang làm ảnh hưởng đến việc nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản của bà con trên địa bàn. Đề nghị các cấp quan tâm và có biện pháp xử lý.
14/07/2021

Trả lời:

Qua chỉ đạo kiểm tra, Ngư dân xã Vinh Hà lấn chiếm trên diện tích đầm phá thuộc địa phận xã Vinh Hà, huyện Phú Vang. Để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND Phú Lộc, UBND huyện Phú Vang tiến hành rà soát và thực hiện các giải pháp xử lý phù hợp quy định; theo đó yêu cầu tháo dỡ lưới vây, phần cọc khu vực lấn chiếm, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, tạo điều kiện cho hoạt động đi lại bình thường của ghe thuyền trên đầm phá.

(Theo báo cáo 242/BC-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh)

<< < 1 2 3 4 > >>