PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thị xã Hương Trà: Hiện mức thu phí đo đạc để cấp đổi giấy CNQSDĐ quá cao, cử tri trên địa bàn thị xã Hương Trà kiến nghị tỉnh quan tâm điều chỉnh mức thu phí đo đạc diện tích đất khi có nhu cầu cấp đổi giấy CNQSDĐ; do biến động diện tích cơ học số lượng nhỏ (nguyên nhân biến động diện tích này do trước năm 2008 đo đạc bằng phương pháp thủ công, đến năm 2010 đo bằng máy) nhưng người dân phải chịu phí đo đạc rất cao.
14/07/2021

Trả lời:

Phí đo đạc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây thực hiện theo Luật Phí, Lệ phí; theo đó mức thu phí chưa bù đắp đủ các chi phí liên quan đến đo đạc, phần còn thiếu do ngân sách Nhà nước cấp bù. Kể từ năm 2017, phí đo đạc được chuyển sang cơ chế giá theo quy định của Chính phủ, theo đó giá dịch vụ đo đạc phải bù đắp đủ các khoản chi phí của đơn vị cung ứng dịch vụ. Do vậy, giá có biến động lớn so với mức thu phí trước đây. Bên cạnh đó, giá quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành mức giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng trên cơ sở định mức kinh tế, kỹ thuật do Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có thẩm quyền ban hành; trong đó Tỉnh đã giảm trừ các khoản chi phí có tính chất lợi thế của địa phương, đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

(Theo báo cáo 242/BC-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh)

<< < 1 2 3 4 > >>