PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thị xã Hương Trà: Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư điện chiếu sáng cho đường Tỉnh lộ 12B đoạn từ Chùa Thiên Mụ (thành phố Huế) đến phường Hương Hồ, đoạn này ban đêm thường xảy ra tệ nạn xã hội.
14/07/2021

Trả lời:

Hiện nay, hạng mục này đã được UBND tỉnh đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tại Công văn số 3426/UBND-XDCB ngày 26/4/2021, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025.

(Theo báo cáo 242/BC-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh)

<< < 1 2 3 4 > >>