PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri Huyện Phú Lộc: Kiến nghị Thông tư số 19/2018/TT-BNN&PTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Ở phần Chương IV của Thông tư về danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản được ngư dân đồng tình, hưởng ứng. Nhưng để thực hiện có kết quả, đề nghị tỉnh chỉ đạo để có văn bản hướng dẫn và triển khai tập huấn, tuyên truyền cho ngư dân, nhất là vùng đầm, phá Tam Giang – Cầu Hai và vùng ven biển để thực hiện đồng bộ.
11/07/2020

Trả lời:

Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Trong quá trình triển khai thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như quy định các nghề nò sáo/đăng, nghề đáy, lừ là nghề cấm và một số quy định chưa phù hợp khác. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét sửa đổi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên.

Về công tác tập huấn, tuyên truyền cho ngư dân; Năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Kế hoạch tổ chức 26 lớp tập huấn, tuyên truyền về Luật Thủy sản, Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT và các quy định khác cho các Chi hội nghề cá và các cán bộ tại địa phương.

<< < 1 2 3 4 > >>