PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri Huyện A Lưới: Đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn chỉnh sớm hồ sơ liên quan đến việc xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Hồng Trung, nhất là khâu thẩm định về môi trường.
11/07/2020

Trả lời:

Dự án “Nhà máy chế biến tinh bột sắn huyện A Lưới” của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản A Lưới (Công ty) dự kiến xây dựng tại thôn Tà Ây, xã Hồng Trung, huyện A Lưới. Do vị trí này thuộc khu vực thượng nguồn nên nước thải phải được xử lý đạt cột A, giá trị C của QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường.

Ngày 21/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án “Nhà máy chế biến tinh bột sắn huyện A Lưới”. Theo nội dung Báo cáo ĐTM, Công ty sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải có công nghệ xử lý mới sử dụng mương oxy hóa và công nghệ này được sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải mà Nhà máy tinh bột sắn của Công ty Cổ phần tinh bột sắn Phú Yên (thuộc hệ thống Fococev). Do đây là công nghệ mới, chưa có cơ sở chứng minh hệ thống xử lý nước thải của Dự án bảo đảm xử lý theo cam kết của Công ty tại Công văn số 34/NSAL gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với Dự án “Nhà máy chế biến tinh bột sắn huyện A Lưới”; trong đó Công ty sẽ đầu tư hệ thống xử lý nước thải có công nghệ tương đương hoặc cao hơn Công ty TNHH Trường Hưng để đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt cột A, giá trị C theo QCVN 40:2011/BTNMT nên theo thống nhất giữa Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) và Chủ dự án sẽ tổ chức khảo sát thực tế Nhà máy tinh bột sắn của Công ty Cổ phần tinh bột sắn Phú Yên. Tuy nhiên, đến nay dự án Nhà máy tinh bột sắn của Công ty Cổ phần tinh bột sắn Phú Yên chưa hoàn thành công nghệ xử lý. Sau khi Nhà máy tinh bột sắn của Công ty Cổ phần tinh bột sắn Phú Yên đi vào hoạt động, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức khảo sát, đánh giá thực tế để có cơ sở thẩm định ĐTM cho dự án A Lưới.

<< < 1 2 3 4 > >>