PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri Huyện A Lưới: Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý đối với một số hộ dân trồng rừng thường xuyên phun thuốc diệt cỏ tại khu vực Khe Lớn (Sơn Thủy).
11/07/2020

Trả lời:

Tổng diện tích rừng trồng tại khu vực Khe Lớn (Sơn Thủy) khoảng hơn 50 ha, do 7 hộ dân thuộc xã Sơn Thủy trồng. Vào cuối năm 2018, có 02 hộ tổ chức khai thác và trồng mới lại với diện tích khoảng 20 ha và có sử dụng thuốc diệt cỏ. Liên quan đến vấn đề này, UBND huyện A Lưới đã chỉ đạo UBND xã Sơn Thủy và các cơ quan chuyên môn cấp huyện cử cán bộ gặp trực tiếp 02 hộ này và các hộ dân có rừng trồng tại khu vực Khe Lớn để tuyên truyền về tác hại việc sử dụng thuốc diệt cỏ nói riêng cũng như thuốc bảo vệ thực vật nói chung tại khu vực này, bởi vì đây là đầu nguồn nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Bốt Đỏ. Vì vậy, từ đó đến nay đã chấm dứt tình trạng các hộ dân có rừng trồng tại khu vực này sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật để phun.

<< < 1 2 3 4 > >>