PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri Huyện Phú Vang: Tại xã Phú Hải có nhiều đoạn bờ biển đang bị xâm thực, sạt lở nghiêm trọng. Kiến nghị tỉnh quan tâm sớm đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ biển tại các khu vực này.
11/07/2020

Trả lời:

Trong thời gian qua, do biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp làm nước biển dâng cao, vào mùa mưa bão gây ra sạt lở nghiêm trọng khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt bờ biển đoạn từ xã Phú Hải đến xã Phú Diên diễn ra rất nghiêm trọng với chiều dài hơn 1.900m, nước biển đã xâm thực vào sâu bên trong đất liền hơn 40m, làm ảnh hưởng rất lớn đến các hộ dân sinh sống ở khu vực xã Phú Hải và xã Phú Diên. Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành công tác lập dự án đầu tư kè chống sạt lở khẩn cấp bờ biển đoạn qua xã Phú Hải - Phú Diên; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, dự án sẽ thực hiện sau khi được bố trí vốn.

<< < 1 2 3 4 > >>