PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri Huyện Phú Lộc: Dự án Hầm Đường bộ Hải Vân trong quá trình thi công đã gây ảnh hưởng làm nứt nhà của nhiều hộ dân, tuy nhiên việc thẩm định thiệt hại và công khai giá đền bù chưa đảm bảo. Nhiều hộ gia đình nhà bị hư hỏng nặng nhưng vẫn chưa được kiểm tra giải quyết kịp thời (hiện tại chỉ có 36/108 hộ được CTCP Đèo Cả thông báo thuộc diện nằm trong phạm vi ảnh hưởng được hỗ trợ). Đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo để các đối tượng bị ảnh hưởng còn lại được hỗ trợ.
11/07/2020

Trả lời:

Vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Phú Lộc kiểm tra, giải quyết phản ánh của người dân về nổ mìn, thị công mố trụ cầu gây chấn động, rung nhà, nứt tường do thi công công trình hầm đường bộ Hải Vân. Trên cơ sở đó, Ban quản lý hầm đường bộ Hải Vân (Chủ đầu tư)  đã phối hợp với UBND thị trấn Lăng Cô, Đơn vị Giám định độc lập RACO và các đơn vị liên quan tiến hành đo xác định phạm vi ảnh hưởng và giám định đối với các hộ dân khiếu nại.

Đến nay, Chủ đầu tư đã thực hiện giám định thiệt hại đợt 1 đối với 109 nhà dân. Ngày 18/01/2020, đã thực hiện chi trả bồi thường thiệt hại nứt nhà đợt 1 cho 34/36 hộ thuộc tổ dân phố Hải Vân (còn lại 01 hộ chưa nhận tiền và 01 hộ không bị thiệt hại).

Đối với 73 hộ còn lại (trong tổng số 109 hộ giám định đợt 1), UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương giải quyết việc đền bù cho 73 hộ dân tại Công văn số 1279/UBND-GT ngày 22/02/2020, UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Lăng Cô phối hợp với Ban Quản lý dự án hầm đường bộ Hải vân xây dựng phương án, kế hoạch chi trả tiền theo từng đợt, đảm bảo an ninh, an toàn, không tập trung đông người để phòng dịch Covid - 19

Đối với 128 hộ còn lại chưa giám định thiệt hại lần 1: UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý dự án hầm đường bộ Hải Vân và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch giám định đánh giá thiệt hại lần 1 cho các hộ dân còn lại khi tình hình dịch bệnh Covid 19 được kiểm soát hoàn toàn.

<< < 1 2 3 4 > >>