Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Nguyễn Cửu Quang Thắng
24 Lịch Đợi Huế
23/01/2022
Đồng bộ hệ thống đèn chiếu sáng cho cây 2 bên dọc bờ sông Hương
Tôi muốn góp ý vào hệ thống chiếu sáng cây dọc bờ sông Hương Đoạn dọc bờ sông Hương đối diện công viên Thương Bạc nhiều cây có hệ thống chiếu sáng nhưng chưa đồng bộ, chổ vàng chổ xanh Để muốn đẹp hơn, ấn tượng hơn thì chúng ta nên đồng bộ màu, chứ không nên mỗi cây mỗi màu Nếu mỗi cây mỗi màu thì phải đa dạng màu sắc Để dòng sông Hương trở nên lung linh và thơ mộng hơn

Các ý kiến góp ý mới