Ngân hàng ý tưởng

Anh/chị sẽ làm gì để cho Huế đẹp hơn
Lê Aí
La Khê ,Minh Mạng,Thủy Bằng,Hương Thủy,TT Huế
22/07/2015
Thêm các phường để mở của TP

Nên triển khai nhanh việc thêm phường/xã ven đô :Thủy Dương, Phú Thượng ,Thủy Bằng,Thủy Thanh,Thủy Vân vào thành phố để mở rộng tp Huế.

                                                     (Lê Aí, La Khê ,Minh Mạng,Thủy Bằng,Hương Thủy,TT Huế)

Các ý kiến góp ý mới