Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Nguyễn Văn Sáu
Quảng Phú- Quảng Điền- TT Huế
22/08/2015
Nhà vệ sinh công cộng

Theo tôi để góp phần tạo ấn tượng cho khách du lịch. Huế nên sớm xây dựng các nhà vệ sinh công cộng tiêu chuẩn 5 sao như Hà Nội và TPHCM đã làm.

                                                            (Nguyễn Văn Sáu - Quảng Phú- Quảng Điền- TT Huế)

Các ý kiến góp ý mới