Ngân hàng ý tưởng

Giải pháp nào "làm đẹp" cho Huế
Nguyễn Văn Phong
Xuân Phú, Huế
16/11/2015
Xây cầu qua Cồn Hến

Kính gửi Lãnh đạo UBND tỉnh!

Vừa qua tôi có nghe tỉnh ta vừa phê duyệt QH xây cầu qua sông Hương ở vị trí đường Nguyễn Hoàng (ko biết có đúng hay ko). Việc xây dựng cầu ở vị trí này sẽ giúp đô thị khu vực này phát triển. Tuy nhiên tôi thiết nghĩ trước mắt chúng ta cần 1 cây cầu ở khu vực Cồn Hến gồm 2 nhịp: 1 nhịp từ Vĩ Dạ -> Cồn Hến và 01 nhịp từ Cồn Hến -> Chi Lăng. Vì: 1. Các đoạn cung cầu ngắn, chi phí thấp; 2. Giúp giảm tải cho cầu Trường Tiền hiện đang quá tải; 3. Giúp QH Cồn Hến khả thi hơn Khó khăn: Nếu xd cầu ở vị trí này trước khi giải toả khu vực cồn hến thì khi cầu hoàn thiện sẽ rất khó khăn trong công tác giải toả. Nếu giải toả trước thì áp lực tài chính lên ngân sách. Nếu để sau này DN nào đầu tư thì sẽ làm cầu, khi đó sẽ ko phải là cầu dân sinh, người dân có thể sẽ ko được phép đi. Ngoài ra, DN đầu tư làm cầu cũng sẽ phải bỏ ra chi phí khá lớn. Đề xuất: Trước mắt cần QH, dự toán sơ bộ kinh phí cho việc xây cầu và giải toả dân khu vực Cồn Hến (tất nhiên là nếu UBND tỉnh chấp nhận QH này). Thu hút đầu tư, tìm kiếm DN đủ nguồn lực đầu tư vào Cồn Hến. Khi có DN cam kết đầu tư mới tiến hành đồng bộ việc giải toả và xây cầu. Trân trọng cảm ơn.

Gop y Phong_1.doc 

Các ý kiến góp ý mới