Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà kiểm tra công tác bầu cử tại huyện A Lưới
  
Ngày 22/3, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Lãnh đạo huyện A Lưới để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo báo cáo, trên địa bàn huyện hiện nay có 10 đơn vị bầu cử cấp huyện, 111 đơn vị bầu cử cấp xã. Qua hiệp thương lần 2, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 56 đại biểu để bầu 31 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó, đại biểu nữ chiếm 44,6%; đại biểu trẻ tuổi chiếm 19,6%; đại biểu người dân tộc thiểu số chiếm 69,6%; số mới giới thiệu ứng cử lần đầu chiếm 69,6%. Đối với cấp xã, số lượng đại biểu HĐND được bầu là 484 người trong tổng số 868 đại biểu ứng cử.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo về thời gian, cơ cấu, số lượng và thành phần theo quy định về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của huyện A Lưới.

Để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của công tác bầu cử, đồng chí Bùi Thanh Hà đề nghị Thường trực HĐND - UBND  - UBMTTQVN huyện tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác hiệp thương lần 3, đảm bảo các tiêu chí chung về  chất lượng đại biểu, đúng cơ cấu, thành phần, nhất là tiêu chí đại biểu nữ ở cấp xã. Cùng với việc tập trung tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong nhân dân Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các văn bản chỉ đạo bầu cử của Đảng, Nhà nước và của Ủy ban bầu cử tỉnh, cấp ủy đảng và chính quyền trên địa bàn huyện cần tăng cường nắm tình hình, giải quyết các khiếu kiện, bức xúc người dân ngay từ cơ sở. Qua đó, tạo điều kiện tốt nhất để Nhân dân tham gia bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]