Danh sách các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế (và Bình Trị Thiên) từ khóa I đến khóa XII
  

DANH SÁCH CÁC VỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (VÀ BÌNH TRỊ THIÊN)

(Từ khoá I đến khoá XII)

 

Đại biểu Quốc hội khu vực Thừa Thiên Huế khoá I

 

1. Hoàng Anh

2. Nguyễn Kinh Chi

3. Trần Đăng Khoa

4. Đoàn Trọng Truyến

5. Trần Hữu Dực

6. Tôn Quang Phiệt

7. Thích Mật Thể (*)

 

Đại biểu Quốc hội khu vực Thừa Thiên khoá II

 

1. Hoàng Anh

2. Nguyễn Kinh Chi

3. Trần Đăng Khoa (lưu nhiệm khoá II)

4. Đoàn Trọng Truyến (lưu nhiệm khoá II)

5. Trần Hữu Dực (lưu nhiệm khoá II)

6. Tôn Quang Phiệt (lưu nhiệm khoá II)

 

Đại biểu Quốc hội khu vực Thừa Thiên khoá III

 

1. Hoàng Anh

2. Nguyễn Kinh Chi

3. Trần Đăng Khoa

4. Đoàn Trọng Truyến

5. Trần Hữu Dực

6. Tôn Quang Phiệt

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Trị Thiên khoá VI

 

1. Hoàng Anh

2. Nguyễn Đình Chi

3. Trần Hữu Dực

4. Lê Tự Đồng

5. Võ Nguyên Giáp

6. Thích Đôn Hậu

7. Nguyễn Văn Húng

8. Hồ Thị Hương

9. Dương Bạch Liên

10. Nguyễn Thị Lý

11. Phan Thị Thanh Nhàn

12. Trần Thị Lý

13. Nguyễn Chí Phi

14. Nguyễn Văn Phúc

15. Hồ Sỹ Thản

16. Cổ Kim Thành

17. Nguyễn Phúc Tuân (*)

18. Hồ Đức Vai

19. Tôn Thất Tùng

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Trị Thiên khoá VII

 

1. Hoàng Anh

2. Nguyễn Đình Chi

3. Nguyễn Cảnh Dinh

4. Lê Duyên

5. Trần Hữu Dực

6. Nguyễn Đình Đấu

7. Nguyễn Duy Gia

8. Võ Nguyên Giáp

9. Trần Phước Hinh

10. Lê Văn Hoan

11. Hồ Thị Hương

12. Lại Văn Ly

13. Nguyễn Đình Ngộ

14. Nguyễn Chí Phi

15. Hà Thị Riên

16. Vũ Thắng

17. Lê Văn Tri

18. Hồ Đức Vai

19. Chế Lan Viên

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Trị Thiên khoá VIII

 

1. Hồ Văn Bảy

2. Nguyễn Văn Bộ

3. Phạm Bá Hạt

4. Lê Văn Hoan

5. Trần Hoàn

6. Trần Phước Hinh

7. Đoàn Khuê

8. Trương Thị Khuê

9. Phan Thanh Liêm

10. Nguyễn Văn Lương

11. Nguyễn Xuân Ngại

12. Nguyễn Đình Ngộ

13. Võ Thị Hồng Phiếu

14. Thích Thiện Siêu

15. Hà Thị Riên

16. Lê Lài

17. Trần Trọng Tân

18. Đào Tùng

19. Hồ Tứi

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên khoá IX

 

1. Lê Đức Anh

2. Võ Nguyên Quảng

3. Nguyễn Đình Ngộ

4. Nguyễn Khoa Kim Bội

5. Thích Thiện Siêu

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên khoá X

 

1. Ngô Yên Thi

2. Nguyễn Khoa Điềm

3. Trần Xuân Giá

4. Nguyễn Thị Thu Hồng

5. Phạm Huy Chưởng

6. Thích Thiện Siêu

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên khoá XI

 

1. Nguyễn Văn Mễ - Trưởng đoàn

2. Nguyễn Duy Hoàng - Phó Trưởng đoàn

3. Nguyễn Khoa Điềm

4. Đoàn Mạnh Giao

5. Nguyễn Thị Thu Hồng

6. Đồng Hữu Mạo

7. Thích Chơn Thiện

8. Hồ On

9. Đinh La Thăng (từ ngày 01/01/2004)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên khoá XII

 

1. Nguyễn Ngọc Thiện - Trưởng đoàn

2. Đồng Hữu Mạo - Phó Trưởng đoàn

3. Phan Xuân Dũng

4. Nguyễn Thị Thu Hồng

5. Thích Chơn Thiện

6. Nguyễn Thanh Toàn

7. Nguyễn Văn Toàn

 

Nguồn: Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh
 Bản in]
Các bài khác