Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, khoá V, nhiệm kỳ 2004 - 2011 (Danh sách đầu nhiệm kỳ ) (xếp theo thứ tự A,B,C)
  

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, khoá V, nhiệm kỳ 2004 - 2011 (Danh sách đầu nhiệm kỳ ) (xếp theo thứ tự A,B,C)


1. Ông Nguyễn Văn An

2. Ông Tôn Thất Bá

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

4. Ông Hồ Văn Bình

5. Ông Trần Xuân Bình

6. Ông Nguyễn Văn Bòn

7. Ông Trần Dũng Cảm

8. Ông Nguyễn Văn Cao

9. Ông Nguyễn Mậu Chi

10. Bà Nguyễn Thị Chiểu

11. Ông Đào Chuẩn

12. Ông Hoàng Ngọc Chương *

13. Ông Nguyễn Chí Công

14. Ông Nguyễn Văn Cường

15. Ông Trần Đăng Dũng *

16. Ông Nguyễn Kim Dũng

17. Ông Phạm Quốc Dũng

18. Ông Phan Tiến Dũng

19. Ông Hồ Văn Dũng

20. Ông Nguyễn Hữu Đông

21. Bà Phan Thị Thanh Hà

22. Bà Võ Thị Hà

23. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

24. Ông Cao Chí Hải

25. Ông Trần Phước Hinh

26. Ông Ngô Hoà

27. Bà Đoàn Thị Thanh Huyền

28. Ông Lê Trường Lưu

29. Ông Nguyễn Xuân Lý *

30. Ông Đồng Hữu Mạo

31. Ông Nguyễn Văn Mễ

32. Ông Nguyễn Huy Ngọc

33. Ông Đoàn Nhuận

34. Ông Trần Duy Phước *

35. Ông Nguyễn Ngọc Phước

36. Thượng tọa Thích Từ Phương (Ông Phạm Bá Nguyên) *

37. Ông Võ Quê

38. Linh mục Trần Văn Quý

39. Bà Hoàng Thị Tâm

40. Ông La Thạch

41. Ông Dương Đình Thanh *

42. Ông Nguyễn Ngọc Thiện

43. Bà Phạm Thị Bích Thuỷ

44. Ông Nguyễn Thanh Toàn

45. Ông Nguyễn Văn Toàn

46. Ông Lê Bá Trình *

47. Ông Phan Trung

48. Ông Lê Văn Trừ

49. Ông Trần Đình Tùng

50. Ông Phan Công Tuyên

51. Ông Hồ Đăng Vang

52. Ông Lê Viết Xê *

 

(*) Các đại biểu này đến nay đã thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh.

 Bản in]
Các bài khác