Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
  
Chiều ngày 2/6/2011, tại Văn phòng UBND tỉnh, UB Bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Tại Hội nghị
Tại Hội nghị

Theo báo cáo của UB Bầu cử tỉnh, sau khi tiếp thu nội dung triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ở Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập các tổ chức, ban hành các văn bản và tổ chức các hội nghị để chỉ đạo công tác bầu cử.

Ngoài ra, nhiều công việc của quá trình chuẩn bị bầu cử cũng đã được triển khai chu đáo như: công tác hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử công tác tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử công bố danh sách và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử công bố danh sách ứng cử viên theo đơn vị bầu cử lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử ứng cử viên công tác tuyên truyền về bầu cử công tác bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử...

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trên địa bàn tỉnh thực sự là ngày hội của toàn dân ngay từ giờ phút khai mạc. Hầu hết các Tổ bầu cử đều tổ chức khai mạc sớm. Số lượng cử tri đến dự khai mạc đông, nghiêm túc, với tinh thần phấn khởi. Ngoài cử tri là các đồng chí lãnh đạo, nhiều cụ già, các vị chức sắc tôn giáo và đông đảo cử tri thuộc các tầng lớp nhân dân, nhất là sinh viên các trường cao đẳng, đại học ở thành phố Huế đã đến điểm bỏ phiếu ngay từ lúc khai mạc để tham gia bầu cử. Đến 19h00, có 790.178 cử tri đi bầu, đạt  99.98%. Trong thời gian bầu cử, hệ thống thông tin đại chúng liên tục cổ động, giới thiệu tiểu sử ứng cử viên để cử tri xem xét, lựa chọn. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, dân phòng tích cực tuần tra, canh gác, bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự tại các điểm bầu cử và trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, số người ứng cử là 13 người số đại biểu được bầu là 07 người số đại biểu trúng cử là 07 người không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, số người ứng cử là 84 người số đại biểu được bầu là 52 người số đại biểu trúng cử là 52 người không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm. Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, số người ứng cử là 458 người số đại biểu được bầu là 303 người số đại biểu trúng cử là 303 người không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm. Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, số người ứng cử là 5.867 người số đại biểu được bầu là 3.868 người số đại biểu trúng cử là 3.834 người số đại biểu bầu thiếu là 34 người có một đơn vị bầu cử phải bầu thêm (Đơn vị bầu cử số 8, thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy).

Theo đánh giá của UB Bầu cử tỉnh, mặc dù còn một số thiếu sót nhất định, nhưng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 của tỉnh đã thành công tốt đẹp, đảm bảo thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và là ngày hội lớn của toàn dân. Đạt được kết quả này là nhờ có sự chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương và của Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử các cấp đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương để triển khai có hiệu quả.

Tại Hội nghị tổng kết, 45 tập thể có nhiều thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]