Phan Địch

  

1. Vị trí con đường:

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Ông sinh năm 1945, mất năm 1971; quê ở xã Phú Đa (nay là thị trấn Phú Đa), huyện Phú Vang.

Ông đã vận động nhân dân nuôi giấu cán bộ, bộ đội, thương binh. Ông đã vận dụng sáng tạo giữa đấu tranh chính trị và tuyên truyền làm tan rã hàng ngũ của địch; đồng thời, phối hợp với các lực lượng ở trên chỉ huy đánh nhiều trận xuất sắc làm tiêu hao nhiều sinh lực địch.

Tháng 7/1967, ông đã chỉ huy đội du kích xã phối hợp với đại đội 117, chặn đánh quân Mỹ - ngụy, diệt và làm bị thương 150 tên địch và bắn cháy 03 xe tăng.

Năm 1968, ông đã tổ chức toàn dân vượt qua khó khăn nguy hiểm vận chuyển hàng hóa, lương thực cho đơn vị, bố trí ăn ở, bảo vệ 02 tiểu đoàn trước ngày lực lượng vũ trang cách mạng tấn công địch một cách an toàn và bí mật.

Quân ta tiến công; ông đã chỉ huy du kích xã và nhân dân bao vây địch, diệt 17 tên, giải phóng hoàn toàn thôn Hòa Đông, Phú Đa. Tháng 3/1971, ông bị địch bao vây lật hầm, biết không thoát được, ông đã hũy tài liệu, xé tiền không để rơi vào tay quân thù và đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Ông được Nhà nước tặng thưởng Hân chương Chiến công giải phóng, Danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ và Dũng sĩ quyết thắng.

Ngày 20/12/1994, ông được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
 Bản in]