Nguyễn Lữ

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Khu du lịch Tam Giang

Điểm cuối: QL 49B

Vị trí: QL 49A (Cầu Thuận An mới)

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:   một trong 3 anh em nhà Tây Sơn (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ) lãnh đạo khởi nghĩa Tây sơn vào năm 1771.  Quê quán: ấp Tây Sơn, sinh ra ở làng Kiên Mĩ, nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Ông là người sáng tác môn võ Hùng kê quyền trong võ thuật Tây Sơn. Lúc mới khởi nghĩa, ông phụ trách hậu cần, xuất trận đầu tiên đánh quân Nguyễn năm 1776. Năm 1786, ông là phó tướng chỉ huy Thủy quân đi vào cửa Thuận An (cửa Eo) tiến đánh thành Phú Xuân, tiêu diệt quân Trịnh. Khi Nguyễn Huệ chỉ huy nghĩa quân Tây Sơn đánh ra Thăng Long vào tháng 6-7/1786, ông được giao trấn nhận thành Phú Xuân. Sau khi đánh bại quân Trịnh, giải phóng toàn bộ đất nước, ông được Nguyễn Nhạc phong làm Đông Định Vương, trấn nhậm vùng Gia Định (nay là Nam Bộ) .

 Bản in]