Hồ Vinh

  

1. Vị trí con đường:

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Ông sinh năm 1925, mất năm 1957; quê ở Thừa Thiên Huế, nhưng sống Đà Nẵng, tham gia cách mạng từ năm 1945, công tác tại Đài Tiếng nói miền Nam, là nhà báo, liệt sĩ.

Trước Cách mạng, ông học ở trường Khải Định - Huế. Khi Cách mạng tháng 8/1945 thành công, ông gia nhập quân đội và làm phóng viên báo Chiến sĩ ở Trung Bộ, đến năm 1947 ông làm cán bộ ở tòa soạn báo Kháng chiến ở Khu 5 và đầu năm 1950 được điều động vào Đài Tiếng nói miền Nam.

Năm 1954, nhiều người tập kết ra Bắc, ông được tổ chức cách mạng phân công ở lại hoạt động; làm giáo viên trường Phan Chu Trinh tại Đà Nẵng và phụ trách phong trào học sinh. Trong thời gian hoạt động tại Đà Nẵng, chẳng may cơ sở bị lộ. Ngày 15/2/1957, ông bị mật vụ của Ngô Đình Cẩn ập vào bắt, đưa ra Huế tra tấn dã man. Bốn ngày sau chúng giết ông rồi báo cho gia đình ra nhận xác và bắt buộc phải chôn ở vùng núi gần Ngự Bình.

 Sau giải phóng năm 1975, Nhà nước đã bốc mộ ông đưa về nghĩa trang thành phố Huế, truy tặng bằng Tổ quốc ghi công.

Hồ Vinh là một nhà báo xuất sắc của ngành Phát thanh Việt Nam từ những buổi đầu còn non trẻ.
 Bản in]