Huỳnh Khái

  

1. Vị trí con đường:

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Ông sinh năm 1942, mất năm 1969; quê ở xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 16 tuổi tham gia du kích, sau đó chuyển sang bộ đội địa phương. Từ năm 1964 ông được cử đến xã Vinh Hà lãnh đạo phong trào và chỉ huy đội vũ trang nhân dân.

Ngày 12/5/1967, ông cùng 03 chiến sĩ cải trang làm dân đánh cá bất ngờ áp thuyền bắt sống 02 tên ác ôn khét tiếng.

Đêm 27/4/1968, sau khi điều tra và nắm rõ tình hình 1 tiểu đội lính Mỹ, ông cùng 02 chiến sĩ vào tận nhà nơi địch tập trung để ném lựu đạn diệt gọn 12 tên, thu 08 súng, 01 máy thông tin, 01 bản đồ, 01 máy ảnh.

Ngày 15/5/1968, ông cùng 03 chiến sĩ đi trinh sát đã mưu trí quay ngược hướng mìn của địch bố trí phòng thủ rồi ném lựu đạn tiêu diệt cả 10 tên địch.

Ngày 04/9/1968, bị chỉ điểm trúng hầm bí mật, khi địch bao vây chuẩn bị khui hầm và bắt sống, ông vẫn bình tĩnh chờ địch tập trung sát miệng hầm mới bậc lên ném liên tiếp 4 quả lựu đạn, diệt được 4 tên địch, lợi dụng khói mù chạy thoát khỏi vòng vây của địch.

Ông đã hy sinh anh dũng ngày 27/2/1969 trong khi chỉ huy đơn vị đánh địch.

Ngày 20/12/1994, ông được Nhà nước truy tặng danh hiệu AHLLVTND.

 Bản in]