Mai Bá Trai

  

1. Vị trí con đường:

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Ông sinh năm 1947, mất năm 1968; quê ở Phú Đa, huyện Phú Vang.

Ngày 20/6/1967, ông một mình ôm 8 quả thủ pháo xung phong tiêu diệt toàn bộ bọn chỉ huy cố vấn Mỹ, thu được 5 súng các loại. Với thành tích đó ông được tặng thưởng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”.

Ngày 16/2/1968, ông đã chỉ huy trung đội du kích xã phục kích một tiểu đoàn lính dù với một trung đội lính Mỹ càn quét ở Viễn Trình, tiêu diệt 80 tên địch, trong đó có 10 tên Mỹ, thu 50 súng các loại.

Đầu tháng 6/1968, tổ du kích do ông chỉ huy đã tập kích bắn rơi 2 chiếc máy bay Mỹ, tiêu diệt toàn bộ tổ lái.

Ngày 17/6/1968, phối hợp với C117 của huyện Đội Phú Vang, ông đã tổ chức mật tập kích đánh đại đội chỉ huy Mỹ đóng tại Trằm lá (Viễn Trình-Phú Đa), trong trận đánh ông đã bị lọt vào vòng vây của địch, với 6 thủ pháo và 1 khẩu AK, ông đã tiêu diệt 10 tên Mỹ. Bọn chúng khép chặt vòng vay quyết bắt sống, nhưng ông quyết không để rơi vào tay giặc, ông đã phát hỏa 3 quả thủ pháo còn lại, tiêu diệt 5 tên Mỹ và nhiều tên khác bị thương; ông đã anh dũng hy sinh.

Tháng 12/2007, ông đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 Bản in]