Lâm Mậu

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ 1 A

Điểm cuối: Ngõ phố 20

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Sinh năm 1888, mất 1933, người làng Địa Linh, chí sĩ yêu nước, tham gia khởi nghĩa Cần Vương chống thực dân Pháp

 Bản in]