Đặng Huy Tá

  

+ Điểm đầu: Hương Văn

+ Điểm cuối: Cô Đàn Thanh Lương

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Sinh năm 1817, mất năm 1872, người làng Thanh Lương, Hương Xuân, Hương Trà. Là con của đại thần Đặng Văn Hòa, từng thi đỗ Hương Tiến. Ông từng làm chức Bố chính tỉnh Nam Định, là người có bản tính cương trực. Tác giả 02 tập thơ: tứ nguyệt Đường thi và Hương Sơn Tích động thi.

 Bản in]