An Đô

  

+ Điểm đầu: Cổng làng  An Đô

+ Điểm cuối: Đình Làng An Đô

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Tên một lại ở phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, được hình thành cách đây khoảng 400 năm. Trãi qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ thế hệ này sang thế hệ khác, với tinh thần yêu quê hương làng xóm, nhân dân làng An Đô đã góp công sức và xương máu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

 Bản in]