Hà Công

  

+ Điểm đầu: Cổng làng La Chữ

+ Điểm cuối: Giáp đường tránh Huế

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Danh nhân tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Chưa rõ năm sinh, năm mất. Ông người làng La Chữ, phường Hương Chữ, Hương Trà, từng theo Lê Lợi, tham gia nghĩa quân Lam Sơn, lập nhiều công trạng, được phong tước Đại liêu. Chỗ ở của ông ở làng La Chữ trước đây có đắp thành đất, nền cũ còn dấu tích. Từ thế kỷ XVI, ông đã được dân làng thờ phụng.

 Bản in]