Hoàng Kim Hoán

  

+ Điểm đầu: Cổng làng Lại Bằng

+ Điểm cuối: Trường Mầm non Hương Vân

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Không rõ năm sinh, mất năm 1830, nguyên quán làng Thai Dương Hạ (Hương Phong, Hương Trà). Dưới thời Gia Long, Ông được triệu làm quan ở Viện Hàn Lâm, rồi thăng lên làm Thiêm Sự Bộ Binh. Dưới thời Minh Mạng, Ông hai lần được cử làm Chánh sứ sang Trung Hoa; làm chủ khảo trường thi Hương ở Nghệ An (1825), rồi chức “Độc Quyển” ở khoa thi Hội (1826).

 Bản in]