Bùi Điền

  

+ Điểm đầu: Cô Đàn Thanh Lương

+ Điểm cuối: Xuân Đài (TDP7)

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Không rõ năm sinh, mất năm 1887, người tỉnh Quảng Ngãi, ông là một nhà yêu nước chống Pháp nổi tiếng trong thời Hàm Nghi. Ông đã cùng Mai Xuân Thưởng tổ chức nghĩa quân vũ trang nổi dậy chống lực lượng thực dân tại địa bàn các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận. Ông là người có tinh thần yêu nước nồng nàn và chiến đấu rất dũng cảm.

 Bản in]