PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa VII

Hiện nay, tình hình khai thác thủy sản trái phép bằng tàu giã cào vi phạm vùng biển ven bờ vẫn tiếp tục diễn ra và việc phòng chống có nhiều khó khăn, các đối tượng vi phạm hoạt động ngày càng tinh vi hơn, manh động, chống trả quyết liệt, lực lượng chức năng không được trang bị đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ. Cử tri huyện Phú Vang đề nghị tỉnh có giải pháp căn cơ khắc phục triệt để tình trạng trên
14/11/2018

Luật Thủy sản năm 2017, sẽ có hiệu lực từ 01/01/2019 trong đó có quy định mới về công tác kiểm ngư, để phòng chống khai thác thủy sản trái phép nói chung, trong đó có tàu giã cào xâm hại ven bờ. Sau khi Luật Thủy sản và hệ thống thống văn bản có hiệu lực, sẽ đủ căn cứ pháp lý để tổ chức lực lượng, nguồn lực tàu thuyền Kiểm ngư đủ mạnh để triển khai phòng chống giã cào tốt hơn.

Trước mắt, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch phòng chống giã cào ven bờ, trong đó, đưa ra giải pháp kỹ thuật thả chà rạo nhân tạo chống lưới giã cào của các tàu lưới kéo xa bờ vào vùng biển ven bờ để khai thác hải sản; đồng thời, kết hợp với tuyên truyền vận động các cộng đồng ngư dân phối hợp tham gia công tác bảo vệ ngư trường ven biển. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 1561/KH-SNNPTNT ngày 10/10/2018 về thí điểm phòng chống tàu giã cào xâm hại vùng biển ven bờ bằng thiết bị cắt cáp kết hợp với chà rạo nhân tạo để triển khai thực hiện trong năm 2019.

<< < 1 2 3 4 > >>