PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện A Lưới đề nghị Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh sớm kết luận về kết quả thanh tra đất đai tại huyện A Lưới.
14/11/2018

Vấn đề này, Đoàn thanh tra liên ngành (thành lập theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh) đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả thanh tra. UBND tỉnh đang xem xét và sẽ sớm có kết luận trong thời gian sớm nhất.

<< < 1 2 3 4 > >>