PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa VII

Hiện nay, khu neo đậu tàu thuyền xã Phú Hải và xã Phú Thuận đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Cử tri huyện Phú Vang kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư để nâng cấp, sửa chữa.
14/11/2018

Vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải và bến cá Phú Thuận trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chính phủ để đề nghị bố trí kinh phí nâng cấp sửa chữa trong danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

<< < 1 2 3 4 > >>