PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Vang kiến nghị tỉnh quan tâm giải quyết tình trạng bờ biển tại thôn An Dương, xã Phú Thuận và thôn Phương Diên, xã Phú Diên đang bị sạt lở nghiêm trọng.
14/11/2018

- Đối với bờ biển thôn An Dương, xã Phú Thuận:

+ Ngày 25/10/2013, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu vực thôn An Dương tại Quyết định số 2178/QĐ-UBND.

+ Dự án triển khai năm 2015 đã hoàn thành giai đoạn 1 với kinh phí đã bố trí 50,7 tỷ đồng. Do nguồn vốn bố trí cho dự án khó khăn, nên UBND tỉnh đã có chủ trương tạm dừng giai đoạn 1 của dự án để đưa vào bàn giao sử dụng. Hiện nay qua kiểm tra thực tế nhận thấy tuyến kè đang ổn định và phát huy hiệu quả (cả phần hoàn thiện 404m kè và phần còn lại đã đóng cọc giữ chân dài 424m đang ổn định).

+ Đối với chiều dài còn lại của dự án là 424m chưa được gia cố chân kè mái và đỉnh kè với kinh phí còn thiếu khoảng 50 tỷ đồng. UBND tỉnh đã có Công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Chính phủ bố trí kinh phí còn lại để thực hiện.

- Đối với bờ biển thôn Phương Diên, xã Phú Diên: UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành tiếp tục quan trắc theo dõi diễn biến xâm thực bờ biển tại khu vực này và sẽ đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí để xây dựng kè chống sạt lở bờ biển trong thời gian đến.

<< < 1 2 3 4 > >>